THE HOW-TO: BROW PERFECTOR

THE HOW-TO: BROW PERFECTOR

ดินสอเขียนคิ้วเพื่อการสร้างสรรค์รูปทรงคิ้วหลากแบบตั้งแต่คิ้วบางสวยไปจนถึงคิ้วเต็มหนาแบบในแฟชั่นโชว์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสาธิตการแต่งหน้า

8 สินค้า